16 lỗi hoạt động không ghi nhận trong UpRace 2023

Đây là 16 lỗi hoạt động sẽ không ghi nhận trong UpRace 2023, vận động viên đọc kỹ để tránh gặp phải các lỗi này và thành tích không được ghi nhận

Chi tiết về các lỗi hoạt động không được ghi nhận trong sự kiện 2023

01) Sai loại hình thể thao Lỗi xảy ra khi hoạt động ghi nhận sai loại hình thể thao so với loại thể thao của sự kiện. Cách khắc phục: ghi hoạt động đúng với loại thể thao của sự kiện

02) Hoạt động được tạo thủ công không được chấp nhận Lỗi xảy ra khi hoạt động được tạo bằng cách nhập thủ công các thông số quãng đường, thời gian, vận tốc... thông qua phần mềm Suunto sẽ không được chấp nhận. Cách khắc phục: sử dụng tính năng “Ghi hoạt động" trên UpRace hoặc dùng đồng hồ Garmin, hoặc tính năng “Ghi hoạt động" trên Suunto.

03) Hoạt động có thời gian không hợp lệ Lỗi xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Thời gian bắt đầu, kết thúc và upload của hoạt động không nằm trong thời gian diễn ra sự kiện

  • Hoạt động bị lỗi thời gian bắt đầu. Ví dụ: thời gian hiện tại của server là 9 giờ sáng nhưng hoạt động được upload lên vào thời điểm này lại có thời gian bắt đầu lúc 10 giờ sáng

  • Thời gian của hoạt động không đúng theo thứ tự: bắt đầu -> kết thúc -> upload

04) Hoạt động có quãng đường không hợp lệ Lỗi xảy ra khi hoạt động có độ dài chưa đủ quãng đường tối thiểu hoặc dài hơn quãng đường tối đa

05) Hoạt động có tốc độ trung bình không hợp lệ Lỗi xảy ra khi hoạt động có tốc độ trung bình không nằm trong khoảng quy định từ tốc độ chậm nhất đến tốc độ nhanh nhất

06) Hoạt động có tốc độ quãng (1km) không hợp lệ Lỗi xảy ra trong sự kiện "Chính thức" khi hoạt động có bất kỳ một quãng (split 1km) nào có tốc độ nhanh quá 1:30 phút/km. Ngay cả khi hoạt động có tốc độ trung bình hợp lệ nhưng có một quãng nhanh quá 2:20 phút/km cũng sẽ bị coi là bất hợp lệ.

07) Hoạt động không được ghi nhận vì bạn chưa tham gia sự kiện này. Lỗi xảy ra khi bạn chưa chọn Tham Gia sự kiện. Hoạt động này không được tính vào sự kiện chưa tham gia.

08) Hoạt động có thời gian trùng với một hoạt động khác Lỗi khi có nhiều hoạt động được ghi trùng thời gian bằng những phần mềm khác nhau. Ví dụ: Các cuộc chạy có thời gian trùng nhau do đo đồng thời trên nhiều ứng dụng sẽ chỉ được ghi nhận là một cuộc chạy và theo thứ tự ưu tiên sau: Thiết bị chạy bộ đeo tay chuyên dụng (bao gồm: Garmin, Coros, Suunto, Apple Watch, Fitbit, POLAR) > UpRace.

09) Hoạt động có thời gian trùng với một hoạt động khác được ưu tiên hơn Lỗi khi có nhiều hoạt động được ghi trùng thời gian bằng những phần mềm khác nhau. Ví dụ: đồng thời ghi một hoạt động bằng cả thiết bị và UpRace. Khi đó thứ tự ưu tiên ghi nhận hoạt động hợp lệ sẽ là Garmin, Coros, Suunto, Apple Watch, Fitbit, POLAR) > UpRace.

10) Hoạt động này xảy ra do lỗi hệ thống ghi nhận thứ tự ưu tiên Lỗi xảy ra khi Hệ thống ghi nhận chưa đúng thứ tự ưu tiên hợp lệ Garmin, Coros, Suunto, Apple Watch, Fitbit, POLAR) > UpRace

11) Hoạt động bị loại bỏ bởi Ban quản trị Hoạt động bất hợp lệ vì Ban Quản trị phát hiện có sai phạm, gian lận trong hoạt động này. Hoặc user nằm trong danh sách bị khóa của sự kiện

12) Hoạt động được chỉnh sửa bởi Ban Quản Trị khiến hoạt động không còn hợp lệ. Lỗi xảy ra do sự tác động của Ban Quản Trị vào hoạt động này. Có thể Ban Quản Trị đã chỉnh sửa các thông số trong hoạt động khiến hoạt động này không còn hợp lệ nữa.

13) Hoạt động không được đồng bộ lên hệ thống trong ngày nhân đôi kết quả. Lỗi xảy ra khi hoạt động được ghi trong bonus day (ngày nhân 2) không được upload lên ngay trong ngày đó. Ví dụ hoạt động hợp lệ ghi bằng Garmin trong ngày Chủ nhật, nhưng sáng thứ 2 mới upload lên hệ thống UpRace, dẫn đến lỗi không được ghi nhận.

14) Hoạt động bị loại bỏ do có sự gian lận bằng phần mềm Lỗi do hoạt động được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm tạo kết quả chạy giả.

15) Hoạt động này không để chế độ công khai Lỗi xảy ra khi hoạt động không được đặt ở chế độ công khai. Cách khắc phục: Chọn “Sửa hoạt động" -> Chọn “Ai có thể xem hoạt động của bạn" -> Chọn “Tất cả mọi người”.

Lưu ý: Phải sửa quyền riêng tư thành công khai trong vòng 72 giờ tính từ lúc ghi nhận hoạt động.

16) Hoạt động ghi nhận bằng UPRACE khi đã vượt mốc 500km

Lỗi xảy ra khi hoạt động của bạn được ghi từ app UPRACE tại điện thoại khi bạn đã đạt 500km quãng đường chạy tích luỹ trong sự kiện.

Cách khắc phục: Sử dụng thiết bị đồng hồ thông minh được hỗ trợ bởi UPRACE để ghi nhận quãng đường hoạt động kể từ km thứ 500, từ đó số quãng đường bạn chạy được sẽ được tích luỹ tiếp. Hoạt động này giúp UPRACE minh bạch hoá các kết quả và loại bỏ các trường hợp gian lận từ hoạt động chạy bộ của người dùng trong công cuộc hỗ trợ số tiền quyên góp cho các tổ chức xã hội.

Last updated