Hướng dẫn tham gia sự kiện UpRace 2023

UpRace là dự án chạy bộ thiện nguyện do VNG khởi xướng và bảo trợ kỹ thuật từ năm 2018. Tương ứng với mỗi km của người chạy được ghi nhận trên ứng dụng UpRace, VNG và các doanh nghiệp tài trợ khác cam kết quyên góp ít nhất 1,000 Việt Nam đồng cho các tổ chức xã hội. Web hướng dẫn sự kiện UpRace 2023 sẽ giúp vận động viên, đội trưởng dễ dàng tham gia sự kiện hơn, hãy đọc kỹ và chia sẻ cho các thành viên trong đội bạn nhé.

Last updated