CÁCH THỨC THI ĐẤU GIỮA CÁC ĐỘI

1. Có bao nhiêu bảng đấu dành cho các đội?

Có 03 (ba) Bảng đấu gồm:

  • Bảng 1: Các Đội Doanh nghiệp (Company)

  • Bảng 2: Các Đội Câu lạc bộ thể thao (Sports Club)

  • Bảng 3: Các Đội Trường học (School)

2. Thành tích được tính như thế nào?

Thành tích của mỗi Đội là tổng thành tích hợp lệ của tất cả các VĐV tham gia thi đấu cho Đội trong sự kiện. Các Đội trong cùng bảng sẽ thi đấu với nhau.

3. Sau ngày sự kiện bắt đầu mà Đội của tôi mới được thành lập thì có được tham gia thi đấu không?

Được. Các Đội được thành lập sau thời điểm sự kiện bắt đầu vẫn được tham gia thi đấu bình thường, miễn là trước khi thời gian UpRace 2023 kết thúc. Việc thành lập đội trước hay sau ngày bắt đầu chạy chính thức của UpRace 2023 chỉ ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh của đội bạn.

4. Tôi có thể tham gia nhiều đội để thi đấu không?

Không. Bạn chỉ có thể chọn duy nhất 01 đội trong số các đội đã tham gia để thi đấu và tích luỹ điểm cho đội đó.

5. Nếu tôi muốn ra khỏi đội cũ và gia nhập một đội mới năm nay, tôi phải làm thế nào?

Bạn không thể chuyển đội trong thời gian sự kiện đang diễn ra.

6. Tôi có thể thay đổi đội sau khi lựa chọn không?

Bạn chỉ có thể thay đổi đội trước khi sự kiện bắt đầu. Sau khi sự kiện bắt đầu (kể từ sau 00 giờ ngày 06/10/2023), bạn sẽ không được thay đổi đội đã chọn.

7. Tôi không tham gia bất kỳ đội nào thì thành tích có được ghi nhận không?

Được. Nếu bạn không muốn tham gia đội nào, mà vẫn muốn tham gia sự kiện UpRace để gây quỹ cho cộng động thì thành tích của bạn vẫn được ghi nhận.

Last updated