Nghe nhạc Spotify khi Ghi hoạt động

Bước 1: Tại màn hình đang Ghi hoạt động bấm Cài đặt

Bước 2: Bấm chọn biểu tượng Nốt nhạc

Bước 3: Xác nhận ủy quyền mở Spotify trên UpRace

Bước 4: Tùy chỉnh nghe nhạc ngay trên màn hình Ghi hoạt động của UpRace

Last updated