GÂY QUỸ CHO CỘNG ĐỒNG

1. Thành tích chạy của tôi có thể gây quỹ không?

Hoàn toàn có thể. Các nhà tài trợ sẽ quyên góp 1000 đồng/1km chạy hợp lệ của VĐV tham gia.

2. Các quỹ sẽ thụ hưởng từ UpRace 2023 là ai?

Năm 2023, UpRace kết nối với 3 quỹ cộng đồng có nhiều hoạt động mang lại lợi ích lớn cho xã hội:

  • ASVHO (Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam)

  • Green Việt

  • Quỹ học bổng Vừ A Dính

Last updated