KHIẾU NẠI

1. Nếu muốn khiếu nại kết quả thi đấu thì phải làm sao?

BTC và HĐKT chỉ xem xét các khiếu nại có liên quan đến kết quả của các VĐV nằm trong top 10 của mỗi Đội. Email là kênh tiếp nhận khiếu nại duy nhất và khiếu nại phải do người đại diện của mỗi đội gửi tới địa chỉ email của BTC: support@uprace.vn. Quyết định của HĐKT là quyết định cuối cùng trong mọi khiếu nại phát sinh.

Last updated