Kết nối thiết bị & ứng dụng

Các thiết bị có thể kết nối với UpRace: Apple Watch, Garmin, Suunto, COROS, Fitbit.

Bước 1: Bấm vào Tên của bạn ở Trang chủ

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Cài đặt (dấu bánh răng)

Bước 3: Chọn Kết nối và ứng dụng

Bước 4: Chọn Tên thiết bị mà bạn muốn kết nối (Riêng Apple Watch sẽ kết nối với app Sức khoẻ)

Bước 5: Chọn Kết nối ngay

Bước 6: Đăng nhập tài khoản, chọn cấp tất cả các quyền và bấm Đồng ý

Last updated